Press the l key to open the language menu.
Skip Main Navigation and go to Content

 

Argus II Retinal İmplant Ameliyatı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde Başarıyla Gerçekleştirildi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde; retinitis pigmentosa (tavuk karası) hastalığı bulunan, 10 yıldır merkezi görmesini kaybetmiş, her iki gözünde sadece ışık hissi bulunan, 58 yaşındaki erkek hastanın bir gözüne 26 Ocak 2016’da Argus II retinal protez sistemi (biyonik göz) başarılı bir ameliyatla implante edilmiştir.

Ameliyat, Doç.Dr. Dilek GÜVEN, Op.Dr. Mehmet DEMİR, Göz Kliniği hemşire ve personeli ile biyomedikal mühendislerin bulunduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ameliyatta aynı zamanda hastanın katarakt ameliyatı da yapılmıştır.

Hastanın gözüne 5 Şubat 2016’da ilk elektriksel uyarım gerçekleştirilmiş ve hasta uyarım ile ışık parlaması hissi tariflemiştir. 

     

5 ve 8 Şubat 2016’da “Fitting” olarak adlandırılan elektrot dizininde bulunan 60 elektrodun her biri için hastaya özel uyarı programlaması yapılmış ve kamera sistemi aktif hale getirilmiştir.

Hastanın rehabilitasyon sürecine 4 Mart 2016’da Az Görenler Birimi’mizde başlanmıştır. Aynı günde ayrıca hastanemizde “Az görenler rehabilitasyonu” bilgilendirme toplantısı tertip edilmiştir.

     

Hastanın gözüne takılan Argus II retinal protez sistemi; Doç Dr. Dilek Güven’in retinal protez geliştirilmesi konusundaki çalışma, bilime katkı ve emeklerinden dolayı Mann Foundation’ın koşulsuz desteği ile yapılmıştır.